EMPAT GOLONGAN MANUSIA
Home/Artikel / EMPAT GOLONGAN MANUSIA
EMPAT GOLONGAN MANUSIA

Syekh Abdulmuhsin al-‘Abbad hafizhahullahu menjelaskan bahwa keadaan manusia ditinjau dari permulaan dan kesudahan terbagi menjadi 4 golongan:

Pertama: Orang yang memiliki permulaan dan kesudahan yang sama-sama baik.

Kedua: Orang yang memiliki permulaan dan kesudahan yang sama-sama buruk.

Ketiga: Orang yang permulaannya baik, tapi kesudahannya buruk. Seperti seorang yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, namun sebelum meninggal dunia ia murtad dari Islam dan mati dalam keadaan murtad. -wal’iyadzu billah-

Keempat: Orang yang permulaannya buruk, namun kesudahannya baik.

  • Seperti para tukang sihir firaun yang akhirnya beriman kepada Tuhan nabi Musa dan Harun 'alaihimassalam.
  • Seperti seorang yahudi yang selalu berkhidmah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Saat jatuh sakit ia dijenguk7 dan ditawarkan untuk masuk Islam oleh Beliau, dan akhirnya ia masuk Islam. Lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengatakan: “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari neraka.” (H.R. al-Bukhari) (Fath al-Qawiyy al-Matin, hadis 4)

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: "Setiap hamba memiliki permulaan dan kesudahan. Siapa yang permulaannya mengikuti hawa nafsu maka kesudahannya adalah kehinaan, kerendahan, terhalangi dari kebaikan dan bala'." (Roudhotul Muhibbin, 483)

Semoga Allah ta'ala memberikan kesudahan yang baik kepada kita, wafat di atas Islam, tauhid dan sunnah. Allahumma aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.