NASEHAT LEGENDARIS
Home/Artikel / NASEHAT LEGENDARIS
NASEHAT LEGENDARIS

(Kisah Mengharukan Antara Imam Besar Ahlussunnah AHMAD BIN HAMBAL Dengan Seorang Penjahat Besar ABUL HAITSAM Rahimahumallah)

Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahumallah berkata:

"Seringkali dahulu aku mendengar ayahku (al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah) berkata:

"Ya Allah, ampunilah Abul Haitsam… Ya Allah, rahmati Abul Haitsam."

Maka aku bertanya padanya: "Wahai ayahanda, siapakah Abul Haitsam ?"

Beliau menjawab: "Seseorang dari kalangan A'rab (Badui) yang wajahnya sama sekali tak pernah kulihat.

Suatu malam ketika aku selesai dicambuk dahulu (karena fitnah al-Qur'an makhluk-pent), mereka (penguasa) menahanku di penjara bawah tanah yang gelap. Lalu seseorang mencolekku dan bertanya:

"Apakah engkau Ahmad bin Hambal ?"

Al-Imam Ahmad: "Benar."

Dia berkata: "Apakah engkau mengenalku?"

Al-Imam Ahmad: "Tidak."

Dia berkata kembali: "Aku adalah Abul Haitsam, sang perampok, peminum khamr, dan tukang begal. Tertulis dalam catatan Amirul Mukminin bahwasanya aku telah dicambuk sebanyak 18 ribu kali cambukan yang bermacam macam.

Dan sungguh aku telah mampu bersabar menanggung semua (siksaan) ini di atas jalan setan. Maka bersabarlah engkau wahai Ahmad, (karena engkau disiksa) di jalan Allah!"

Maka ketika mereka mengikatku dan memulai cambukannya, setiap kali cambuk mendarat di punggungku, aku teringat ucapan Abul Haitsam dan aku berkata dalam hati:

"Bersabarlah, engkau di jalan Allah wahai Ahmad!"

🌐 Sumber Artikel : Manaqib al-Imam Ahmad bin Hambal hal 450._

Semoga Allah mengampuni dan merahmati Abul Haitsam, si pemberi semangat sang Imam untuk tetap kokoh di atas kebenaran, walaupun dirinya sendiri bergelimang kejelekan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.